با این حال، عملکردهای جدید مانند تلفن های هوشمند پیکسل کاملاً رایگان نیستند. تمامی ویژگی های فوق فقط آن دسته از کاربرانی را دریافت کنید که اشتراک Google One دارند. بنابراین گوگل این ویژگی را در دسترس افراد بیشتری قرار می دهد، اما هنوز آن را رایگان نکرده است. با این وجود، راه جالبی که گوگل در پیش دارد.