تا چند سال پیش، گوگل مرتباً ارقامی را منتشر می کرد که نشانه خوبی از سرعت انتشار نسخه جدید اندروید بود. در عین حال، این داده ها به ندرت منتشر می شوند – همانطور که اکنون دوباره اتفاق افتاده است. به روز رسانی ها به هیچ وجه روان نیستند.

گوگل

توزیع اندروید: اکثر گوشی های هوشمند قدیمی هستند

در آینده، تولیدکنندگان احتمالا دیگر نمی توانند به طور کامل از مسئولیت شانه خالی کنند. اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی تغییرات مهمی است، از جمله تعمیرات ساده تر و نیاز به به روز رسانی پنج ساله. این می تواند تأثیر زیادی بر اعداد داشته باشد. همه اینها هنوز در حال بحث است و هنوز به طور رسمی تصمیم گیری نشده است.