برای گوشی های هوشمند خودش گوگل یک پچ امنیتی توزیع کرده است، که شکاف را از بین می برد. از 5 نوامبر 2022 در دسترس بوده است. سایر تولیدکنندگان نیز احتمالاً در آینده نزدیک پچ های مربوطه را ارائه می دهند یا قبلاً آنها را به کاربران خود ارسال کرده اند.

یک آسیب پذیری بزرگ در اندروید کشف شده است. آنها می گویند که مهاجمان می توانند در کمتر از یک دقیقه کنترل گوشی های هوشمند اندرویدی را در دست بگیرند. گوگل قبلاً واکنش نشان داده و یک پچ امنیتی را توزیع کرده است.

گوگل

Android: Gap امکان کنترل کامل تلفن را فراهم می کند