گوشی های اندرویدی ویژگی هایی دارند که هر یک از شما باید آن را بدانید

نسخه:12

مجوز:نرم افزار رایگان

تلفن های اندرویدی: پاک کردن حافظه پنهان می تواند ارزشمند باشد

رهایی:10/01/2003

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع

گوشی‌های هوشمند اندرویدی مدرن اکنون به قدری روان کار می‌کنند که به سختی مجبور به کمک کردن به آن هستید. همه چیز مانند ساعت و تقریباً به صورت جادویی اجرا می شود. با این حال، یک ویژگی وجود دارد که باید هر چند وقت یکبار آن را اجرا کنید تا از پتانسیل کامل گوشی خود استفاده کنید. بسیاری حتی از این ویژگی مفید آگاه نیستند.