گلوم – پازل های سنگی آیینی و ترتیب صحیح الف ها

علاوه بر استاد معما و مل، شش الف دیگر نیز در این سحر و جادو شرکت داشتند. هر کدام از آنها روی یکی از سنگ های تشریفات ایستادند:

  • سلون (وروجک با کمان)
  • Cethil (Elbin با پیگتیل)
  • دوندوفر (وروجک با چاقو)
  • اریستور (وروجک با کارکنان)
  • پریان (البین با روسری پر)
  • تورلن (وروجک پابرهنه)

پس از فرار با Mell، در جنگل به سمت مه پیاده روی خواهید کرد. سفر شما را به درخت مقدس با سنگ های تشریفاتی می برد، جایی که مل بینایی خود را از دست داد. متأسفانه، او نمی تواند ترتیب صحیح را به خاطر بیاورد، بنابراین اکنون باید به او کمک کنید تا ترتیب صحیح عناصر را پیدا کنید.

ارباب حلقه ها: گولوم

پازل سنگ تشریفاتی: یافتن آیتم ها

پریان دومین جن تبدیل شده در جزیره است. پس به جزیره برگردید و مسیر سمت چپ را دنبال کنید. در آنجا چند پر روی زمین پیدا خواهید کرد. از پرها می توانید به سنگ تشریفات برگردید.

دوندوفر: جن با چاقو

در حوض نیلوفر آبی سومین مورد را پیدا خواهید کرد. (© GIGA)

در مقدمه معما خواهید آموخت که چگونه دنباله و هاله ارواح گذشته کار می کند. او را در حالت غریزی پیدا کنید کارکنان اریستور روی زمین کنار درخت سپس به حالت غریزی برگردید و خط درخشان را تا سنگ تشریفات دنبال کنید. این سنگ تشریفاتی ثابت است و بعداً قابل تغییر نیست. برای اینکه بتوانید سایر سنگ های تشریفاتی را فعال کنید، باید به دنبال آثار آن نیز بگردید. تنها زمانی که تمام سرنخ‌ها را در مورد یک شخص پیدا کردید، می‌توانید آنها را به یک سنگ اختصاص دهید.

سلون: جن با کمان را پیدا کنید

روی این درخت سلون را با کمان خواهید یافت. (© GIGA)

اگر همه چیز را درست انجام دادید و آخرین سنگ تشریفاتی را فعال کردید، Mell به طور خودکار طلسم را انجام می دهد و صحنه برش شروع می شود. اگر این اتفاق نیفتد، پس سفارش برای شما مناسب نیست. نه Mell و نه Smeagol هیچ اطلاعات بیشتری به شما نمی دهند. در تصویر بالا، اگر یکی از سنگ های شما به درستی قرار نگرفته باشد، ترتیب صحیح را به شما نشان می دهیم. علاوه بر این، پیامی را خواهید دید که در مه با خون نوشته شده است که گفته می شود از استاد معما آمده است. اگر از میان مه عبور کنید متوجه خواهید شد که آیا این درست است یا خیر.منبع

در چمنزار گل در نزدیکی مل، چاقویی روی زمین پیدا خواهید کرد. از آنجا به سمت حوض نیلوفر آبی بروید و روی سنگ نورانی اصلی بایستید. در آنجا رد خونی را خواهید دید که اکنون به چاقو متصل است. به داخل آب بپرید و به پایین شیرجه بزنید. در اینجا یک تیغه شمشیر پیدا خواهید کرد که به اشتباه به عنوان “هلت” ترجمه شده است. چاقویی که قبلا پیدا کردید قسمت دوم تیغه شمشیر است. اکنون مسیر غریزی را به سمت سنگ تشریفاتی مناسب دنبال کنید.

تورلن: جن پابرهنه

اقلام Türlen در دو مکان مختلف قرار دارند. (© GIGA)
وقتی می توانید آخرین جن را پیدا کنید در راه درخت شاخه قرمز. در مقابل آن یک چمنزار گل زرد قرار دارد که می توانید رد پای تورلن را در آن پیدا کنید. از اینجا باید درست بروید تا به یک پل سنگی برسید. در آنجا یک جفت چکمه پیدا خواهید کرد که مل از آن نتیجه می گیرد که باید Türlen باشد، زیرا او دوست دارد پابرهنه بچرخد. اکنون مسیر غریزی را تا آخرین سنگ تشریفاتی دنبال کنید.

سنگ های تشریفاتی را فعال کنید

سنگ های تشریفاتی باید به این ترتیب تخصیص داده شوند. (© GIGA)

برای یافتن آیتم های سلون باید به درختی که در تصویر بالا به شما نشان می دهیم بروید. در آنجا می توانید بالا بروید و سلون متحجر و کمانش را روی شاخه ای پیدا کنید. حتی اگر یک کمان قرمز باشد و گولوم بگوید آبی است، شما Celon را پیدا کرده اید. در کنار درخت سمت راست آلاچیقی است که در آن تیرهای پرتاب قرار دادن. اکنون مسیر غریزی را به سمت سنگ تشریفاتی دنبال کنید و سنگ را فعال کنید.

Cethil: وروجک را با Pigtails پیدا کنید

در این جزیره دو تا از Elbinnen که به دنبال آن هستید را خواهید یافت. (© GIGA)

به دنبال مکان تصویر بگردید، در آنجا حوضچه ای با چندین سنگ در آب پیدا می کنید که به جزیره ای منتهی می شود. در این جزیره دو چهره حکاکی شده در سنگ را خواهید دید. این دو جن هستند. یکی از این دو Cethil است. حال حالت غریزی را فعال کنید و مسیر را به سمت چپ دنبال نکنید، در عوض مسیر را به سمت سنگ تشریفاتی دنبال کنید.

پریان: جن با روسری پر

زبان ها:انگلیسی آلمانی