حداقل از زمان افزایش شدید قیمت بنزین، بسیاری از مردم به دنبال روش های گرمایش جایگزین بوده اند. بخاری های مادون قرمز به دلیل مقرون به صرفه بودن آنها مورد توجه قرار گرفته اند و می توان آنها را مستقیماً بدون تلاش زیاد مورد بهره برداری قرار داد. اندکی قبل از جمعه سیاه، Aldi دو مدل ارزان‌تر را در اختیار دارد.

آلدی بخاری های مادون قرمز ویژه را ارزان تر می فروشد

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.