کمیسیون قول تخلیه می دهد

هنوز مشخص نیست که آیا واقعا کاهشی در هزینه پخش وجود دارد یا خیر. تا پایان سال 2024 نباید آشکار شودآیا واقعا سهم کمتری وجود دارد.

صدا و سیمای عمومی گذشته بود از افزایش هزینه های پخش حمایت کرد. WDR افزایش ماهانه 1.09 یورو را متصور است. بر اساس اسناد استراتژی داخلی ARD، این کمک حتی می تواند تا 25.19 یورو از سال 2025 افزایش یابد. از سوی دیگر، شورای پخش هلموت مارکوورت خواستار کاهش قابل توجه به حدود 12 یورو در ماه است.

هزینه پخش ممکن است برای اولین بار پس از سال ها دوباره کاهش یابد. کمیسیون ذی صلاح به صدا و سیمای عمومی دستور داده است که در افزایش درآمد حاصل از مشارکت کنندگان سهیم باشند. میزان پس انداز ماهانه چقدر می تواند باشد قبلا محاسبه شده است.

KEF: هزینه پخش ممکن است کاهش یابد

هزینه پخش عمومی در آلمان این است:

سهم صدا و سیما: افزایش از جدول؟

بر اساس برآوردهای اولیه KEF، خانوارها حداقل می توانند یکی داشته باشند 50 سنت در ماه پس انداز کنید محاسبه. بنابراین هزینه مجوز از 18.36 یورو به 17.86 یورو کاهش می یابد. به جای 220.32 یورو، تنها 214.32 یورو در سال متحمل شد که معادل 6 یورو پس انداز است.

GIGA توصیه می کند

محبوب در بین خوانندگان GIGA

هر خانواده در آلمان در حال حاضر 18.36 یورو در ماه به عنوان هزینه مجوز پرداخت می کند. در حالی که اخیراً صحبت از افزایش احتمالی وجود داشت، کمیسیون مسئول تعیین نیازهای مالی پخش‌کنندگان (KEF) اکنون به نکته دیگری توجه کرده است. مارتین دتزل، رئیس KEF در مصاحبه ای توضیح می دهد که هزینه GEZ سابق به جای افزایش، کاهش می یابد تبدیل می شود.

به گفته Detzel، کمیسیون هزینه ها از پخش کنندگان خواسته است که آخرین را به شما بدهند افزایش فروش به دست آمده را مجدد خرج نکند (منبع: FAZ). وی خاطرنشان می کند که مازاد هزینه ها تنها پس از تایید KEF ممکن است. این در دسترس نیست. ارقام خاصی در مورد افزایش فروش اعلام نشده است.

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع