کمپین تخفیف آلدی: خیلی خوب هستند "روز آلدی"-پیشنهاد واقعا

پیشنهادات موجود است 2022/09/25 آغاز شده و به پایان می رسد 16.10. ساعت 23:59 (مشاهده در الدی). Aldi در مجموع 36 محصول را در فروشگاه آنلاین برای این کمپین فهرست می کند. با این حال، همه آنها ارزش آن را ندارند. در اینجا به شما نشان می دهیم که کدام معاملات ارزش ویژه ای دارند.

قیمت آلدی: 169 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 171 یورو صرفه جویی: 1 درصد ارزیابی معامله: ارزشش را ندارد

قیمت آلدی: 129 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزان ترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 139 یورو صرفه جویی: 7 درصد ارزیابی معامله: داره خوب میشه
قیمت آلدی: 429 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) – فروخته شده!ارزان ترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 604 یورو پس انداز: 29 درصد ارزیابی معامله: خیلی خوب
قیمت آلدی: 119 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 129 یورو صرفه جویی: 7 درصد ارزیابی معامله: داره خوب میشه
قیمت آلدی: 39.99 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 55 یورو صرفه جویی: 27 درصد ارزیابی معامله: خیلی خوب
قیمت آلدی: 2222 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 2,214 یورو صرفه جویی: 0 درصد ارزیابی معامله: ارزشش را ندارد

قیمت آلدی: 1599 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 1,849 یورو صرفه جویی: 13 درصد ارزیابی معامله: خوب
قیمت آلدی: 459 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزان ترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 608 یورو صرفه جویی: 24 درصد ارزیابی معامله: خیلی خوب
قیمت آلدی: 769 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 769 یورو صرفه جویی: 0 درصد ارزیابی معامله: ارزشش را ندارد
قیمت آلدی: 349 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 349 یورو صرفه جویی: 0 درصد ارزیابی معامله: ارزشش را ندارد
قیمت آلدی: 349 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 376 یورو صرفه جویی: 8 درصد ارزیابی معامله: داره خوب میشه
قیمت آلدی: 119 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 130 یورو صرفه جویی: 8 درصد ارزیابی معامله: داره خوب میشه
قیمت آلدی: 149 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 170 یورو صرفه جویی: 12 درصد ارزیابی معامله: خوب
قیمت آلدی: 79 یورو (برای پیشنهاد اینجا را کلیک کنید) ارزانترین قیمت آنلاین در حال حاضر: 89 یورو صرفه جویی: 11 درصد ارزیابی معامله: خوب

الدی در حال حاضر با “روز الدی” کمپین تخفیف گسترده ای را در فروشگاه اینترنتی به شما ارائه می دهد که در آن می توانید مجموعه ای از محصولات را برای مدت محدودی با قیمتی مقرون به صرفه تضمین کنید. ما پیشنهادات را بررسی کرده‌ایم و به شما نشان می‌دهیم که از کجا می‌توانید تخفیف بزرگی دریافت کنید.

محصولات صوتی، خانگی و متحرک با تخفیف شدید

چیزی مناسب پیدا نکردید؟ سپس به مقاله ما در مورد بروشور هفتگی فعلی Aldi نگاهی بیندازید:منبع