همانطور که میمیکاما گزارش داد، مجموعه نامه های “TONAS ER AG” بیش از حد عجیب است. با این واقعیت شروع می شود که شماره خانه های داده شده حتی در آدرس خیابان وجود ندارد. همچنین، اگر کسی یک “هزینه بار برگشتی“الزامی یا جملاتی مانند”متاسفانه هنوز مبلغ فاکتور باز پرداخت نشده استمی نویسد.

ساختار بدوی و معیوب از قبل نشان دهنده قصد فریب است. قبلاً از مجموعه نامه های جعلی که با دقت بیشتری ساخته شده اند، گزارش داده ایم. در تلاش ادعایی “دفتر اشمیت” برای جمع آوری پول برای اشتراک قرعه کشی، عاملان بسیار دقیق تر عمل کردند.

وقتی چنین نامه های وصول بدهی می آید، باید چگونه رفتار کنید؟

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.