بزرگترین ذخایر خاکی کمیاب در اروپا در سوئد کشف شده است. مواد خام مهم می تواند وابستگی اروپا به چین و روسیه را کاهش دهد. خاک های کمیاب در ساخت گوشی های هوشمند و خودروهای برقی از جمله موارد دیگر مورد نیاز است.

سوئد خاک‌های کمیاب را در اروپا کشف کرد

به گفته شرکت سوئدی معدن LKAB، این کشور است بزرگترین ذخایر خاکی کمیاب کشف شده در این قاره بوده. بر اساس برآوردهای اولیه، جرم آن باید بیش از یک میلیون تن باشد که می تواند در آینده استخراج شود. با این حال، میزان دقیق آن هنوز نامشخص است، سوئد ممکن است بر روی یک گنجینه کالایی بزرگتر نشسته باشد.

به گفته یان موستروم، رئیس LKAB، این نه تنها برای منطقه، بلکه برای اروپا و آب و هوا نیز خبر خوبی است. زمین های کمیاب ممکن است معلوم شود که یک بلوک ساختمانی مهم در تولید مواد خام حیاتی معلوم شد که “کاملاً برای گذار سبز بسیار مهم است” (منبع: LKAB).

خاک های کمیاب در اروپا نیاز فوری دارند، اما هنوز استخراج نشده اند. در عوض، یکی به واردات وابسته است عمدتا از چین و روسیه. به گفته ابا بوش، وزیر انرژی و اقتصاد سوئد، برق رسانی و خودکفایی در اتحادیه اروپا، از جمله، «از معدن آغاز خواهد شد». کمیسیون اروپا نیز خاک های کمیاب را یکی از مهم ترین منابع برای این قاره می داند.

احتمالاً چند سال طول می کشد تا اروپا دیگر در همه موارد به واردات وابسته نباشد. به گفته شرکت معدن، باید حداقل 15 سال طول بکشدتا زمانی که استخراج و حمل و نقل شروع شود. در مرحله اول، درخواست مجوز معدن در حال آماده سازی است.