کارشناس ADAC خبر خوبی برای رانندگان دارد

در دیزل با این حال فقط بخشی از راه انجام شده است. آلبرشت ادامه می دهد، اگرچه رفتار ترجیحی مالیاتی اکنون با قیمت های اندکی ارزانتر لیتر برای گازوئیل دوباره تأثیر می گذارد، اما تفاوت هنوز بسیار ناچیز است.

Ströer Media Brands GmbH

با TankenApp ما می توانید قیمت های پایین را در پمپ تضمین کنید:

بنزین و گازوئیل ارزان: اکنون مصرف کنندگان مورد تقاضا هستند

TankenApp محصولی از Ströer Media Brands GmbH است که GIGA نیز به آن تعلق دارد.

این بدان معنا نیست که قیمت ها به سطوح قبلی بازگشته اند. اما نیروهای بازار اکنون می توانند دوباره تسلط یابند و قیمت ها را تنظیم کنند: این امر صدق می کند «زمانی که نیروهای رقابتی مؤثر واقع شوند و هیچ چیز غیرعادی اتفاق نمی افتد». علاوه بر این، نزدیک شدن به پایان فصل گرما به تأثیر مثبت بر قیمت نفت خام کمک می کند.

به گفته وی، بدترین مرحله قیمتی برای رانندگان به پایان رسیده است: اگر قیمت بنزین را با قیمت نفت و یورو مقایسه کنید، هنوز نسبتاً بالاست، اما جدایی با قیمت های شدید تمام شده استاو توضیح می دهد (منبع: dpa از طریق اشپیگل). به عبارت دیگر، تأثیر رویدادهای شدید سال 2022 – مانند حمله پوتین به اوکراین – بر قیمت‌ها تا حد زیادی از بین رفته است.

نکته پس انداز GIGA
سوخت خیلی گرونه؟ آیا به دنبال ارزان ترین پمپ بنزین هستید؟ سپس برنامه سوخت گیری ما را دانلود کنید. در آنجا کمترین قیمت بنزین را در منطقه خود خواهید یافت.

TankenApp با روند قیمت بنزین

TankenApp با روند قیمت بنزین

هرکسی که به ماشین وابسته است، اغلب منظره ای مضطرب از چند ماه گذشته داشته است توسعه قیمت سوخت نگاه کرد. در سال 2022 عملا فقط انتخاب بین بسیار گران و بسیار گران بود، نه اثری از چانه زنی یا حتی فقط قیمت های قابل قبول برای بنزین یا گازوئیل. در همین حال، قیمت ها دوباره روند نزولی دارند – و باید بیشتر سقوط کند یورگن آلبرشت، کارشناس بازار سوخت در ADAC پیش بینی می کند.

قیمت بنزین و گازوئیل سال گذشته بیش از یک سردرد برای آلمانی ها ایجاد کرد. در این بین، اوضاع دوباره بهتر به نظر می رسد، اما قیمت های واقعا ارزان در پمپ هنوز در چشم نیست. یک کارشناس ADAC به مصرف کنندگان امیدوار است که این امر به زودی تغییر کند.

تحرک

پیش بینی ADAC: قیمت سوخت دوباره کاهش می یابد

برای اینکه پیش بینی او عملی شود، اکنون دوباره از مصرف کنندگان پرسیده می شود: مهم است که قیمت ها را با هم مقایسه کنید و تا حد امکان ارزان تر پر کنید تا فشار رقابتی نیز بر ارائه دهندگان گران تر افزایش می یابد. آلبرشت مطمئن است: “شرکت های نفت معدنی داوطلبانه از حاشیه سود خود دست نمی کشند.” با این حال، باید دید که آیا از این طریق قیمت ها حتی می توانند به قیمت های قبل از سال 2022 نزدیک شوند یا خیر.منبع

Stroer Media Brands GmbH