کارشناسان درباره “چکش قیمت باور نکردنی” هشدار می دهند

برای تورم، قرائت های گزارش شده دور از خبر خوب هستند. به گفته ینس الیور نیکلاس از Landesbank Baden-Württemberg، این چنین است یک “چکش قیمت باورنکردنی”. تورم “اینجا برای ماندن” بود (منبع: ولت). قیمت های تولید کننده به عنوان پیش ساز برای توسعه تورم عمومی استفاده می شود.

کارشناسان انتظار ندارند در ماه سپتامبر تسکین یابد. پس از اتمام تخفیف تانک و بلیط 9 یورویی در پایان آگوست، می توان انتظار افزایش بیشتری داشت. از جمله، دویچه بوندس‌بانک در چند ماه آینده انتظار دارد حتی نرخ تورم بالاتر بیرونمنبع

برق ممکن است در سال آینده حتی گران تر شود:

در ماه اوت، قیمت تولید کننده در آلمان 45.8 درصد افزایش یافت. این بالاترین افزایش هزینه از زمان شروع این نظرسنجی در سال 1949 است. اگر شرکت ها هزینه های بسیار بالاتری را به آنها منتقل کنند، مصرف کنندگان با قیمت های بالاتری مواجه می شوند.

قیمت تولید کننده بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است

بسته به منطقه، قیمت ها بسیار متفاوت است. برای رکورد جدید نفت، گاز و برق بسیار مهم است و سایر اشکال انرژی بر اساس ارقام اداره آمار فدرال، در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است: قیمت تولید کننده 139 درصد افزایش یافته است. افزایش حتی بالاتر از 174.9 درصد برای برق مشاهده شده است.

از آغاز جمهوری فدرال، قیمت های تولیدکننده به اندازه آگوست 2022 افزایش نیافته است. قیمت ها 45.8 درصد کاهش یافت نسبت به مدت مشابه سال قبل پس از افزایش 7.9 درصدی برای تولیدکنندگان در ماه قبل.

بدون احتساب بخش انرژی اعداد بسیار بهتر به نظر می رسند، اما افزایش 14.8 درصدی سال به سال هنوز باید توسط مصرف کنندگان احساس شود، زیرا تولیدکنندگان افزایش قیمت را به مشتریان منتقل می کنند. به هر حال، اگر قیمت انرژی کنار گذاشته شود، روند کمی نزولی است.

یک نیروگاه بالکن برای کاهش هزینه های برق ارزشمند است:

قیمت تولید کننده: افزایش بیشتر در ماه سپتامبر