بانکداری آنلاین ایمن – این روش کار می کند:

Sparkasse گام به گام به سوی آینده حرکت می کند

برای مدیر شهری آندریا بلوم، این تازه شروع کار است: “اگر پروژه آزمایشی موفقیت آمیز باشد، ما پیشنهاد خود را به مکان های دیگر در Veedeln کلن گسترش خواهیم داد.” در همین حال، آنجلا لانگن از Sparkasse KölnBonn بر این موضوع تاکید می کند. جنبه پایداری. در زمان حفظ منابع، بانک همچنین علاقه مند است که فضای اداری بلااستفاده را در اختیار شهر قرار دهد.