با نزدیک شدن به پایان سال، وقت آن است که به گذشته نگاه کنیم. در اپل، سال 2022 دوباره با موفقیت بزرگی همراه بود. اما حتی سازنده فرقه نیز بدون هیچ نقطه ای در صفحه تمیز خود به موفقیت نرسید. از قضا، طبق نظرسنجی توییتر، آیفون 14 بزرگترین شکست اپل در سال است. نسل دهم آی‌پد نیز آنطور که اپل انتظار داشت فروکش نکرد.