چیزی کمتر از 3600 یورو خالص باقی نمانده است

خانوارهایی با درآمد خالص کمتر از 3600 یورو طبق محاسبات اسپارکاسه، آنها در حال حاضر دارند هیچ پولی در پایان ماه باقی نمانده است و برای رفع شکاف های مالی باید به پس انداز خود دسترسی داشته باشند (منبع: FAZ). که هستند 60 درصد خانوارهای خصوصیهلموت شلویس، رئیس اتحادیه بانک های پس انداز آلمان و انجمن جیرو گفت.

به زبان ساده: بیش از آن نیمی از خانوارهای خصوصی در آلمان در حال تمام شدن پول هستند! آنها باید از پس انداز خود استفاده کنند تا هزینه های ماهانه خود را پوشش دهند. یک عدد ترسناک که احتمالاً در تاریخ جمهوری فدرال بی نظیر است.

آلمانی ها باید هر پنی را دو بار برگردانند. تورم و افزایش سرسام آور قیمت انرژی شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. هشدار بانک پس انداز نشان می دهد که وضعیت واقعا چقدر دراماتیک است. خطر فقیر شدن در سراسر جهان وجود دارد.

با یک نیروگاه بالکن، هزینه های برق را می توان کاهش داد:

در گرمایش گاز و مصرف آب صرفه جویی کنید

مطالباتی که رئیس پس انداز از سیاستمداران مطرح می کند نیز به همین نسبت روشن است. را باید در درجه اول این گروه های درآمدی را در بسته های امدادی خود هدف قرار دهد. از آنجا که در خانوارهایی که تا کنون مخارج خود را تامین کرده‌اند، نیاز زیادی به سرمایه‌گذاری وجود دارد – کلمه کلیدی بهره‌وری انرژی و شرکت.

در پمپ بنزین، در سوپرمارکت یا هنگام بازدید از یک رستوران: قیمت ها در آلمان سر به فلک کشیده است. اخیراً تورم کمتر از 8 درصد بود. مشابه کپک‌هایی که به آرامی گسترش می‌یابند، اثرات موج تورمی تنها در طول زمان آشکار می‌شوند. بانک پس انداز با یک مثال عددی افسرده توضیح می دهد که اگر رکورد تورم ادامه یابد چقدر برای آلمانی ها بد خواهد بود.

اسپارکاسه درباره تاثیر تورم و قیمت انرژی هشدار می دهد

یکی از راه های صرفه جویی، گرم کردن است. از سال آینده یک چک اجباری برای گرمایش گاز وجود دارد که هزینه آن 100 تا 150 یورو خواهد بود. اما در مورد مصرف آب نیز پتانسیل زیادی برای صرفه جویی وجود دارد. ایکیا اخیراً یک نازل اتومایزر جدید ارائه کرده است که گفته می شود مصرف را تا 95 درصد کاهش می دهد.منبع