چه چیزی هنگام چرخش در خطوط متعدد منجر به موقعیت های خطرناک می شود؟

باید برای همه قابل درک باشد که ماندن شدید در خط هنگام خاموش شدن، خطرناک نیست. بیهوده نیست که خطوط چرخش در طرح جاده گنجانده شده است. اگر خطوط را ترک نکنید، هنگام چرخش از آنها عبور خواهید کرد بدون خطوط دیگر و بنابراین برای سایر کاربران جاده بی ضرر هستند.

اما این بدان معنا نیست که اینها – ناخواسته یا حتی سهل انگارانه – به خط خود هدایت کنید می توان. پس با آینده نگری رانندگی کنید و مراقب خودروهای اطراف خود باشید.

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع اگر می خواهید با خیال راحت مسیر را تغییر دهید، باید آینه عقب و آینه بغل را بررسی کنید و همچنین از روی شانه خود نگاهی بیندازید. اما بعد شما نمی بینید کجا یا به چه کسی رانندگی می کنید. اینگونه حوادث غیرضروری را تحریک می کنید. بنابراین، با آینده نگری، قبل از خاموش شدن، مسیر را تغییر دهید.

در هر دو موقعیت، نه تنها برای خود، بلکه برای سایر کاربران جاده نیز خطر ایجاد می کنید، حتی اگر عجله دارید: چند ثانیه مهم نیست. راحت باش و سالم به مقصد برسید.

این سوال تا حدودی ناخوشایند در مورد اینکه چگونه می توانید خود و دیگران را در هنگام خاموش شدن در چندین خط به خطر بیندازید، گاهی اوقات اکثر رانندگان بالقوه را دچار مشکل می کند. برای اینکه بتوانید بدون هیچ مشکلی بر این مانع غلبه کنید، ما نه تنها پاسخ های درست را به شما می دهیم بلکه معنای پشت آن را نیز توضیح می دهیم.

تحرک

خطر هنگام چرخش: نحوه پاسخ صحیح به سوالات

GIGA توصیه می کند

مقالات جالب تر

پرسش “آیا چرخش چند لاین می تواند منجر به وضعیت خطرناکی شود؟را می توان تحت شماره شناسایی رسمی 1.2.09-101 یافت. مثل همیشه، سه پاسخ ممکن وجود دارد:

  • نگه داشتن در لاین
  • تغییر مسیر در حین چرخش
  • رانندگی خیلی سریع

خاموش کردن خیلی سریع نیز مجاز نیست. بنابراین شما خطر می کنید، برای مثال، که شما از توسط نیروهای گریز از مرکز از منحنی انجام می شود اراده. لاستیک های شما همچنین می توانند چسبندگی خود را از دست بدهند و عقب شما شکسته شود. حتی رانندگان باتجربه دیگر قادر به کنترل ماشین در حال لغزش نیستند.

تغییر خط در حین چرخش دقیقا برعکس است هیچ راننده ای امکان پذیر نیستتا به طور همزمان به تمام کاربران جاده در جلو، پشت و کنار خود توجه کنید.

شما می توانید تشخیص دهید که کدام یک از اینها درست است رنگ آمیزی سبز از پاسخ ها دلیل آن را می توانید در بخش بعدی بخوانید.

به آرامی و با دقت: چرخش آسان شد