چرا هوش مصنوعی مهم است؟

شاید شما امروزه شاهد خودروهایی باشید که بدون سرنشین حرکت میکنند این خودروها با استفاده از همین روش یادگیری عمیق (Deep learning) به وجود میآیند. شاید در تلویزیون و شبکههای اجتماعی دیده باشید که جراحی بدون دخالت انسان و به وسیله ربات انجام میشود. الگوریتم های هوش مصنوعی میتواند سطح زمین را برای ایجاد صنعت کشاورزی آنالیز کند و همینطور میتواند به مشکلات گزارش شده از طرف کشاورزان رسیدگی کند تا آنان بدون مشکلی بتوانند محصولات خود را افزایش دهند. هوش مصنوعی تقریبا تا دهه ۱۹۸۰ به موفقیت چشمگیری دست پیدا نکرد. در نتیجه با پردازش این اطلاعات میتواند محیط پیرامون خود و اشیاء را درک کند و با توجه به آنان تصمیمگیریهای مناسبی را انجام دهد. هوش مصنوعی از ترکیب مقدار زیادی داده با پردازش سریع و الگوریتمهای هوشمند کار خود را انجام میدهد. طبق پیشبینیهای انجامشده این علم در آیندهای نزدیک مشاغل زیادی را از بین خواهد بود و بسیار فراگیر خواهد شد؛ بنابراین طبیعی است که بازار کار هوش مصنوعی در جهان بسیار گسترده شود. هوش مصنوعی یک علم میان رشتهای با چندین رویکرد و ویژگی است اما پیشرفت در یادگیری عمیق آنان باعث شده که تغییری در الگوی هر بخش از صنعت فناوری ایجاد شود.

در تعریف هوش مصنوعی آمده است که این علم شاخهای از علم کامپیوتر است که به تولید ماشینهایی میپردازد که میتوانند مانند انسان فکر کنند و وظایفی را انجام دهند. هوش مصنوعی یکی از موضوعات جذاب علم کامپیوتر است. بینایی رایانهای به تشخیص الگو و یادگیری عمیق برای تشخیص آنچه در تصویر یا فیلم وجود دارد متکی است. در دورههای آموزش رایگان هوش مصنوعی مکتبخونه در رابطه با این علم، اطلاعات بیشتری را میتوانید کسب کنید و به نحوی متخصص هوش مصنوعی شوید. امروزه در زمینه پزشکی، میتوان از تکنیکهای هوش مصنوعی ناشی از یادگیری عمیق، طبقهبندی تصویر و تشخیص اشیا برای یافتن سرطان در MRIها با همان دقت رادیولوژیستهای بسیار آموزش دیده استفاده کرد. اگر بخواهیم به تعریف هوش مصنوعی به زبان ساده بپردازیم، باید بگوییم که رفتار هوشمندانه یک ماشین از رفتارهای انسان را، هوش مصنوعی میگویند به نوعی میتوانیم بگوییم که یک ماشین میتواند از رفتارهای هوشمندانه انسان تقلید کند و همان کارها را انجام مجله خبری fudzilla دهد.

با پیشرفت تکنولوژی و سرمایه گذاریهای مختلف متخصصین بالاخره توانستند در اواخر دهه ۱۹۸۰ کامپیوترهایی مجهز به سیستم خبره را طراحی کنند. متخصصان با توجه به این دستهبندی کار خود را انجام میدهند و باعث پیشرفت تکنولوژی میشوند. هوش مصنوعی به دستگاههای غیرجاندار به نوعی جانی دیجیتالی میبخشد و به آنان هوشی اضافه میکند که دستگاهها به راحتی بدون دخالت هوش انسانی کار خود را انجام دهند. در این روش رایانه میتواند با استفاده از هوش خود دادهها را پردازش کند آنان را مورد بررسی قرار دهد و الگوریتم مورد نیاز خود را از آن دادهها استخراج کند و بدون دخالت هوش انسانی از آنان استفاده کند. وقتی دادههای جدیدی به الگوریتم داده میشود مدلها براساس آن داده، تغییر میکنند. به طور مثال شما یک مورچه را تصور کنید این مورچه براساس غریزه خود کارها و وظایف خود را انجام میدهد ولی انسان میتواند از قدرت فکر و هوش خود استفاده کند و رفتارهای هوشمندانهای از خود نشان دهد.

هوش مصنوعی یکی از ده تکنولوژی برتر جهان شناخته شده که در مدتزمان کمی علاقهمندانش را به خود جذب کرده است. وقتی ماشینها میتوانند تصاویر را پردازش، تجزیه و تحلیل و درک کنند پس این توانایی را دارند که در زمان واقعی تصاویر یا فیلمها را ضبط کرده و محیط اطراف خود را تفسیر کنند. بالا بودن درآمد هوش مصنوعی یکی از دلایلی است که افراد زیادی را به سمت خود کشیده است. بنابراین همانطور که الگوریتم میتواند به خود یاد دهد چگونه شطرنج بازی کند، میتواند به خودش نیز یاد دهد که چه محصولی را به صورت آنلاین به دیگر افراد توصیه کند. هوش مصنوعی نیز مانند دیگر تکنولوژیهای روز دنیا دارای اهدافی است که بهتر است شما نیز با آنان آشنا شوید. در حالی که فیلمها و رمانهای علمی تخیلی هالیوود هوش مصنوعی را به عنوان رباتهایی شبیه به انسان نشان میدهند که دنیا را تصرف میکنند، اما تکامل فعلی فناوریهای هوش مصنوعی چندان ترسناک نیست، یا کاملاً هوشمندانه نیست. الگوریتمهای هوش مصنوعی از طریق الگوریتمهای یادگیری سازگار میشود تا دادهها به راحتی بتوانند برنامهنویسی را انجام دهند. امروزه هوش مصنوعی در زندگی ما نقش مهمی را ایفا میکند به طور مثال هوش مصنوعی در انواع رباتهای انجام وظایف وجود دارند تا خودروهایی که بدون سرنشین هدایت میشوند.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از مجله خبری fudzilla ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.