اپل یکی از بزرگترین مشتریان سازنده نیمه هادی TSMC است و در واقع تمایلی به پذیرش افزایش قیمت نداشت. اما اکنون گفته می‌شود که اپل با این موضوع موافقت کرده است که باید قیمت‌های بالاتری را برای آیفون‌های بعدی به همراه داشته باشد.

سیب

اپل قیمت های بالاتری را از TSMC پرداخت می کند

علاوه بر این، خطر افزایش شدید قیمت نه تنها برای پردازنده، بلکه برای بسیاری از اجزای دیگر نیز وجود دارد که به سادگی ساخت آنها برای تامین کنندگان گران شده است. در حالی که اپل سعی خواهد کرد مانند گذشته قیمت‌ها را کاهش دهد، غار در TSMC نشان می‌دهد که اپل دیگر نمی‌تواند همه چیز را بپردازد، مهم نیست که مشارکت چقدر سودآور باشد. در نهایت، باید برای هر دو شرکت ارزشمند باشد.