ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 2023/01/31 ساعت 2:48 بعد از ظهر