زمستان سال گذشته معتدل بود و برق در آلمان قطع نشد. با این حال، تامین کنندگان انرژی بارها و بارها هشدار می دهند که قطعی برق محلی قریب الوقوع است و مردم را به صرفه جویی در مصرف برق در زمان های خاص توصیه می کنند. اگر واقعاً قطعی برق وجود داشته باشد، بسیاری از آنها در حال تعمیر هستند. برای مواقع اضطراری باید برنامه ای در نظر گرفته شود. این شامل، برای مثال، یک ژنراتور برق، Aldi است از 16 مارس در فروشگاه آنلاین به قیمت 999 یورو به اضافه هزینه حمل و نقل فروخته می شود (مشاهده در Aldi در فروشگاه آنلاین).

به پیشنهاد در فروشگاه اینترنتی آلدی