قسمت های جدید فصل یازدهم شروع می شود 5 ژوئن 2023 ساعت 6:00 بعد از ظهر و از این نقطه به بعد آنها جایگاه “چه کسی چنین چیزی را می داند؟” – برنامه مشاوره توسط کای فلوم، التون و برنارد هوکر را به عهده می گیرند. “پرسیده – شکار” دوباره توسط الکساندر بومز که اخیراً به دلیل بیماری برای چند ماه غایب بود، مدیریت خواهد شد. طبق اطلاعات DWDL، تا اکتبر 2023 بیش از 80 قسمت جدید پخش شود.