طبق تعهد جدید، ساختمان‌های مسکونی قدیمی‌تر باید از سال 2033 به استاندارد انرژی حداقل D دست یابند. اگر اینطور نیست، باید کارهای اصلاحی انجام شود. این شامل، برای مثال، عایق کاری دیوارهای بیرونی یا سقف، تعویض پنجره ها و موارد مشابه است. کارشناسان فرض می کنند هزینه هر واحد مسکونی از 15000 تا 100000 یورو برای رعایت استانداردها