پروتکل کالیستو یک بازی ترسناک بقای بی‌معنی است و شباهت‌های زیادی به مجموعه فضای مرده دارد. اولین باری که آن را بازی کردیم، حدود 9 ساعت و 30 دقیقه طول کشید تا تیتراژ را ببینیم. بنابراین به طور متوسط ​​احتمالاً به 8-12 ساعت برای اجرای بازی نیاز خواهید داشت.