نسخه:1.1.0

در جلوی اتاق او یک برگه سفارش آبی رنگ با این ماموریت وجود دارد. می توانید شغل «دزد جواهر» را نیز بپذیرید. در ویدیوی زیر راه حل شرم بر خانواده را به شما نشان می دهیم:

پرتره رامون را پیدا کنید

زبان ها:آلمانی

بستر، زمینه:Windows XP، Windows Vista، Windows 7، Windows 8، Nintendo Wii