ساعت‌های هوشمند اندرویدی فقط بهتر شده‌اند، اما Wear OS همچنان فاقد عملکرد پشتیبان‌گیری مناسب است. اما به زودی تغییر از یک ساعت هوشمند به ساعت دیگر بدون از دست دادن داده ها و تنظیمات آسان تر خواهد شد.

گوگل

Wear OS: جزئیات مربوط به عملکرد پشتیبان‌گیری Google

اینکه دقیقاً چه زمانی گوگل پشتیبان ساده را برای ساعت‌های هوشمند Wear OS ارائه می‌کند هنوز مشخص نیست. خود گوگل دارد تاریخ شروع مشخصی داده نشده است. پیش از این گمانه زنی هایی وجود داشت مبنی بر اینکه قابلیت پشتیبان گیری می تواند در کنار ساعت پیکسل راه اندازی شود. اما در نهایت هیچ نتیجه ای حاصل نشد.