مجوز:نرم افزار رایگان

اگرچه عملکرد جدید در ابتدا فقط در واتس اپ برای اندروید ظاهر شد، اما اگر همه چیز در تست بتا کار کند، به زودی برای کاربران آیفون نیز در دسترس خواهد بود. در حال حاضر ظاهر بسیار خوبی دارد. هیچ خطایی پیدا نکردم

واتس اپ در فواصل زمانی معین ویژگی های جدیدی دریافت می کند. اکنون یک ویژگی باز شده است که شخصاً بر شما تأثیر می گذارد. می توانید آواتار خود را در واتس اپ ایجاد کنید و بخشی از واتس اپ شوید.

واتس اپ اجازه ایجاد آواتار را می دهد

زبان ها:آلمانی

می توانید عملکرد را در تنظیمات پیدا کنید. در آنجا، آواتار مورد دوباره ظاهر شده است. با توضیح راهنمایی می شوید و می توانید تنظیمات زیادی برای ظاهر و لباس آواتار انجام دهید. تو می توانی تصویر شخصی خود را ایجاد کنید. اگر موفق شدید، سپس آواتار را ذخیره می کنید، می توانید از آن به عنوان تصویر نمایه استفاده کنید و برچسب های متناسب با آن را ارسال کنید.