اگر این گزینه را فعال کرده باشید، اطلاعات مربوط به دسترسی در توضیحات رستوران ها و مکان های دیگر نمایش داده می شود از بیش از 120 میلیون راهنمای محلی در سراسر جهان گردآوری شده است تبدیل شد. بنابراین می توانید مستقیماً در تلفن همراه خود مشاهده کنید که آیا ورودی، فضای پارک، توالت یا صندلی مربوطه وجود دارد یا خیر. بر اساس این اطلاعات، می توانید تصمیم بگیرید که آیا از مکان بازدید کنید یا خیر. این به ویژه اگر با یک مکان آشنا نیستید مفید است. اگر دسترسی وجود نداشته باشد، Google Maps نیز مستقیماً این را نشان می دهد. این به نوبه خود می تواند انگیزه ای برای تغییر چیزی در مورد آن باشد.

Google Maps عملکردهای زیادی دارد که به شما در زندگی روزمره کمک می کند. اما بیش از 130 میلیون نفر در جهان وجود دارند که به آسانی ما این کار را ندارند. شما توسط یک معلولیت محدود شده‌اید و به قابلیت دسترسی متکی هستید. این دقیقاً همان چیزی است که Google Maps اکنون در برنامه Android و iOS نشان می دهد.