مایکروسافت یک آزمایش تبلیغاتی را در ماه مارس راه اندازی کرد در Windows 11 File Explorer شناخته شده. به گفته مایکروسافت، این یک اشتباه بود.

نکته انفجاری اینجاست که مایکروسافت اینجاست محصول خود را تبلیغ می کند. رقابت گوگل (درایو) و دراپ باکس مطمئناً چنین نخواهد بود. ممکن است اتهاماتی وجود داشته باشد که مایکروسافت از قدرت بازار خود در اینجا استفاده می کند.

مجوز:نسخه کامل