استفان برینک، افسر حفاظت از داده های بادن-وورتمبرگ، قبلاً از رویکرد آمازون انتقاد کرده است. جریمه های احتمالی وارد بازی می شود. مهمتر از همه، “ذخیره سازی و پردازش غیر منطقی، طولانی تر” بدون رضایت صاحب حلقه، او را آزار می دهد. حتی بازدیدکنندگان نیز ممکن است از آنچه ممکن است پس از یک زنگ ساده درب رخ دهد، بی اطلاع باشند.