وضعیت پرس و جو، از بین بردن و انقضا

GIGA توصیه می کند

مقالات جالب ترمنبع

از 8 امتیاز، رانندگی به پایان رسیده است: گواهینامه رانندگی شما باطل می شود و با آن حق پشت فرمان خواهید داشت. سپس پارچه را می گیرید حداقل بعد از 6 ماه از نو. اما برای این کار باید با عبور از MPU نشان داده باشید که برای رانندگی وسیله نقلیه مناسب هستید.

نکته ها اندازه گرفتن
4-5 پند
6-7 هشدار
از 8 مصادره

را ADAC نمونه ای را برای درخواست از طریق پست ارائه می دهد:

نقاط پرس و جو در فلنزبورگ توسط پست – درخواست نمونه

ثبت نام استعداد رانندگی: مجاز به کسب چند امتیاز هستید؟

اگر از چراغ قرمز عبور کردید یا سرعت مجاز را رعایت نکردید و برای این کار امتیاز دریافت کردید، می توانید بررسی کنید که خودتان چند امتیاز دارید. هرکسی میتواند دسترسی به ثبت نام استعدادهای رانندگی گرفتن. با یک کارت شناسایی جدید با عملکرد آنلاین، اکنون می توانید حتی یک درخواست آنلاین به اداره حمل و نقل موتوری فدرال ارسال کنید (این کار را می توانید در اینجا انجام دهید).

اگر ندارید، می توانید درخواست را به صورت کتبی نیز ارسال کنید – یعنی از طریق پست. برای این کار به امضای تایید شده یا خوانا نیاز است کپی جلو و پشت شناسنامه. با این حال، گزینه اول رایگان نیست، زیرا برای آن باید به دفتر مراجعه کنید. اطلاعات را نمی توان نه از طریق فکس و نه از طریق تلفن به دست آورد، زیرا نمی توانید به وضوح خود را از این طریق شناسایی کنید. همچنین می توانید امتیازات خود را در سایت جویا شوید.

مارکو کراتزنبرگ

امتیازها را کاهش دهید و اجازه دهید منقضی شوند – چگونه کار می کند؟

اگر در جاده رفتار نادرست داشتید و در حال انجام این کار دستگیر شدید، ممکن است نه تنها مجبور به پرداخت جریمه شوید – یک یا چند امتیاز در فلنزبورگ نیز دریافت خواهید کرد. در این راهنما می توانید نحوه بررسی تراز امتیازات، نحوه کاهش فعال امتیازات و زمان انقضای آنها را بیابید.

تحرک

نکته خواندن

ما در راهنماهای زیر چند امتیاز برای سرعت غیرمجاز و سایر تخلفات کسب می کنید:

برای اینکه گواهینامه رانندگی خود را حفظ کنید، باید زیر 8 امتیاز باقی بماند. با این حال، تا آن زمان، دو درجه بندی دیگر وجود دارد. ابتدا یک هشدار می آید، یعنی یک تماس برای تغییر سبک رانندگی. علاوه بر این، شرکت داوطلبانه در سمینار کاهش امتیاز فعال توصیه می شود. از اخطاری که با 6 امتیاز می گیرید دیگر نمی توانید این را ادعا کنید.

تا زمانی که به شما اخطار داده نشده است، می توانید به طور فعال امتیاز کسب کنید – اما این فقط تا حد محدودی امکان پذیر است. اگر هنوز پنج امتیاز ندارید، می توانید یکی را انجام دهید سمینار استعدادهای رانندگی شرکت داشتن. پس از آن یک امتیاز لغو می شوید. با این حال، یک نکته وجود دارد: با چنین سمیناری، شما فقط می توانید هر 5 سال یک امتیاز کاهش دهید.

با این حال، این بدان معنا نیست که شما برای همیشه روی امتیازات باقی خواهید ماند. در عوض، امتیازها در طول سال ها منقضی می شوند. مدت زمان بستگی به شدت جرم بر. جنحه است یا جرم؟ یک یا دو امتیاز جمع کردی؟ بسته به زمان، بین 2.5 تا 10 سال طول می کشد تا تخلف ترافیکی شما از ثبت حذف شود.

یک دلداری کوچک: بالاخره از سال 2014 دوره های بازپرداخت سفت و سخت، یعنی زمان انتظار برای نقطه دیگری تمدید نمی شود. هر ورودی به تنهایی می ایستد و پس از پایان مهلت به طور خودکار حذف می شود. ما دوره های بازپرداخت دقیق را در اینجا فهرست کرده ایم (منبع: ADAC):

توهین دوره بازپرداخت
تخلف اداری با 1 امتیاز 2.5 سال
تخلف اداری با 2 امتیاز 5 سال
حمله با 2 امتیاز 5 سال
حمله با 3 امتیاز ده سال