زبان ها:انگلیسی آلمانی

برای مبادله Mayoi Signa، باید یک کوئست خاص را انجام دهید. درست در شمال اصطبل جنگلی، کیلتون را خواهید دید که در مقابل غار دریاچه مینش ایستاده است. برای دریافت قسمت Find the Mayoi Sign با او صحبت کنید. برادر کیلتون، کولتین، می خواهد ساتوری شود و به همین دلیل به دنبال Mayoi Signa است. برای تکمیل کوئست، باید به Koltin یک Mayoi Signum بدهید. اگر ندارید، می توانید آن را از غار دریاچه مینش تهیه کنید. شما یکی را به عنوان جایزه دریافت خواهید کرد ماسک بوکبلین.

در نزدیکی اصطبل جنگل، کیلتون و کلتین را خواهید دید.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
در نزدیکی اصطبل جنگل، کیلتون و کلتین را خواهید دید. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

کولتین کجاست؟