برای مبادله Mayoi Signa، باید یک کوئست خاص را انجام دهید. درست در شمال اصطبل جنگلی، کیلتون را خواهید دید که در مقابل غار دریاچه مینش ایستاده است. برای دریافت قسمت Find the Mayoi Sign با او صحبت کنید. برادر کیلتون، کولتین، می خواهد ساتوری شود و به همین دلیل به دنبال Mayoi Signa است. برای تکمیل کوئست، باید به Koltin یک Mayoi Signum بدهید. اگر ندارید، می توانید آن را از غار دریاچه مینش تهیه کنید. شما یکی را به عنوان جایزه دریافت خواهید کرد ماسک بوکبلین.

در نزدیکی اصطبل جنگل، کیلتون و کلتین را خواهید دید. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
در نزدیکی اصطبل جنگل، کیلتون و کلتین را خواهید دید. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

کولتین کجاست؟

وقتی یک Mayoi را شکست می دهید، یک علامت Mayoi باقی می گذارد. شما می توانید چنین وزغ مرموزی را در هر غار در Hyrule پیدا کنید. بنابراین شما می توانید در مجموع 147 Mayoi Signa جمع آوری کنید. نقشه زیر نمای کلی ورودی های غار را در اختیار شما قرار می دهد.

نقشه به شما نشان می دهد که کجا می توانید همه Mayoi Signa را پیدا کنید. (منبع تصویر: ZeldaMods)
نقشه به شما نشان می دهد که کجا می توانید همه Mayoi Signa را پیدا کنید. (منبع تصویر: ZeldaMods)

Mayoi Signa را با Koltin معامله کنید

در Koltin اکنون می توانید تمام Mayoi Signa خود را با جوایز ارزشمند مبادله کنید. این شامل ماسک های هیولا و همچنین زره کمیاب ارواح است. اگرچه 147 علامت مایو وجود دارد، برای دریافت تمام جوایز فقط به 46 قطعه نیاز دارید. اگر تمام 147 Mayoi Signa را تحویل دهید، آرزوی کلتین برآورده می شود و او یک ساتوری می شود. شما می توانید تمام جوایز را در لیست زیر پیدا کنید.

 • 1 Mayoi Signum: ماسک بوکبلین
 • 3 Mayoi Signa: ماسک مبلین
 • 5 Mayoi Signaماموریت: Hinox Toenail x3
 • 8 Mayoi Signa: لباس ارواح
 • 11 mayoi signaماموریت: Fire Bateye x8
 • 14 mayoi signa: ماسک Echsalfos
 • 17 mayoi signa: Ice Lizsalfos Tail x5
 • 21 Mayoi Signa: شبح هاکاما
 • 25 mayoi signa: شاخ جامد Weißer Leune
 • 29 mayoi signa: ماسک Horriblin
 • 33 Mayoi Signa: Griock Wings x2
 • 37 Mayoi Signa: ماسک Leunen
 • 41 Mayoi Signa: Griock Thunderhorn x3
 • 46 mayoi signa: سر سر شبح