در حال حاضر می توانید با فشار دادن طولانی دکمه شاتر دوربین WhatsApp پیام های ویدیویی ارسال کنید. واتس اپ می خواهد این کار را با عملکرد جدید آسان تر کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود، در کنار آیکون دوربین a نماد دوربین فیلمبرداری جدید به آن، که می توانید از آن برای ضبط مستقیم پیام ویدیویی استفاده کنید. این جایگزین نماد پست صوتی می شود. پیام های صوتی فقط پس از فشار دادن نماد ارسال می شوند.