واتس اپ قبل از پایان؟ قانون جدید اتحادیه اروپا زندگی را برای مسنجر دشوار می کندحداقل در حال حاضر، واتس اپ شماره 1 بلامنازع در بین پیام رسان ها است. زیرا یک قانون جدید اتحادیه اروپا می تواند عواقب ناخوشایندی برای سگ برتر داشته باشد. از سوی دیگر، برای کاربران گوشی های هوشمند، این به معنای آزادی انتخاب بیشتر است.

“اما این بار واقعا!” – بعد از هر رسوایی کوچکتر یا بزرگتر واتس اپ، شخص قاطعانه تصمیم می گیرد که به پیام رسان پشت کند. با این حال، پس از چند روز، تلاش معمولاً با شکست مواجه می شود. اغلب اوقات، خانواده و دوستان با آنها همراه نمی شوند. و به تنهایی در Threema، Signal و Co. پس از همه چیز جالب نیست. اتحادیه اروپا اکنون می خواهد این مشکل را با قوانین جدید حل کند.

اتحادیه اروپا واتس اپ را مجبور به باز شدن می کند

پارلمان اتحادیه اروپا اخیرا قانون موسوم به بازارهای دیجیتال را تصویب کرد پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ موظف هستند که به روی دیگران باز شوند (منبع: ZDF). به زبان ساده به این معناست: در آینده نیز کاربران Threema، Signal یا سایر پیام رسان ها می توانند برای کاربران واتس اپ پیام ارسال کنند.

برای اولین بار، کاربران حق انتخاب واقعی دارند که از کدام پیام رسان استفاده کنند. پاتریک بریر، عضو پارلمان اروپا درباره قانون جدید اظهار داشت: پیام رسان های جایگزین این شانس را دارند که با سگ برتر واتس اپ رقابت کنند.

لازم نیست همیشه واتس اپ باشد، پیام رسان های دیگر نیز چیزهای زیادی برای ارائه دارند:

دوره های انتقالی دو تا چهار ساله

با این حال، مدتی طول می کشد تا آزادی انتخاب جدید برای کاربران گوشی های هوشمند به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شود. یکی برای WhatsApp و Facebook Messenger اعمال می شود که آنها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند دوره انتقالی دو ساله. چت های گروهی واتس اپ حتی بیشتر طول می کشد، جایی که نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی یک دوره انتقالی چهار ساله هستند.

با این وجود: در آینده، تغییر پیام رسان بسیار آسان تر خواهد بود، زیرا الف خداحافظی WhatsApp دیگر مترادف با سکوت رادیویی برای خانواده و دوستان نیست. سپس واتس اپ باید با عملکردهای جدید متقاعد شود و دیگر نمی تواند به اثر قفل تکیه کند.منبع