اینها بهترین جایگزین های WhatsApp هستند:

حتی گروه های بزرگتر باز شد

واتس اپ قبلا از 512 عضو در یک چت گروهی پشتیبانی می کرد. این رقم اکنون دو برابر شده است. اکنون در صورت تمایل می توانید چت های گروهی را با حداکثر 1024 کاربر پر کنید. این باید در درجه اول مورد علاقه شرکت هایی باشد که می توانند همزمان افراد بیشتری را مورد توجه قرار دهند. اما مطمئناً گروه های ذینفع دیگری نیز وجود دارند که مایلند در گروه های بزرگتر گرد هم آیند. برای اینکه اعلان های زیاد غرق نشوید، واتس اپ به صورت خودکار آنها را در گروه های بزرگ خاموش می کند. همه عملکردهای جدید رمزگذاری شده اند و بنابراین بالاترین استانداردهای امنیتی را برآورده می کنند.