مفهوم Sleeperoo تجربه یک شب اقامت است. برای این منظور مکعب های خواب طراحی شد که به 12 متر مکعب می رسد و در مکان های مختلفی در آلمان راه اندازی شد. آنها را می توان در بیرون یا داخل ساختمان ها بسته به فصل یافت. یک شب اقامت از 130 یورو هزینه دارد برای حداکثر سه نفر اگر Sleeperoo ادامه یابد، مشتریان در تابستان امسال 75 مکعب خواب در دسترس خواهند داشت.

استارت آپ Sleeperoo که توسط کارن لونرت در سال 2017 تاسیس شد، اعلام ورشکستگی کرده است. به گفته رئیس این شرکت، ورشکستگی باید “برای احتیاط” تشکیل می شد زیرا این یک شکاف بودجه “کوتاه مدت”. آمد. 17 کارمند تحت تأثیر ورشکستگی شرکت قرار دارند.