“هیچ کس به شما اهمیت نمی دهد” – MontanaBlack استریمرهای جدید Twitch را قضاوت می کند

رهایی:06/06/2011

تازه واردان به Twitch: MontanaBlack نظر واضحی دارند

MontanaBlack، EliasN97 و بسیاری دیگر ستاره های توییچ هستند. البته این انگیزه بسیاری از جوانان را ایجاد می کند تا خودشان وارد کسب و کار استریم شوند. MontanaBlack اکنون مستقیماً این تازه واردان را مورد خطاب قرار می دهد و نشان می دهد که در هنگام پخش جریانی واقعاً چه چیزی اهمیت دارد. طبق معمول، اینفلوئنسر هرچیزی است به جز زشت.