تفسیری از Kaan Gürayer.

پیشنهاد اصلی سبزها بسیار منطقی است:

  • بلیط 29 یورویی برای حمل و نقل محلی و منطقه ای در ایالت فدرال مربوطه (شامل همپوشانی ها)
  • بلیط 49 یورویی برای کل آلمان.

گربه از کیف بیرون آمده است: برای اولین بار، دولت فدرال محدوده قیمت مشخصی را برای جانشین بلیط 9 یورویی ارائه کرده است. قابل پیش بینی بود که رانندگان اتوبوس و قطار باید بیشتر در جیب خود فرو کنند. اما اینکه جانشین در موارد شدید چقدر گران خواهد بود تعجب آور است. راه حل ساده ای برای این مشکل وجود داشت.

هر دو بلیط را می توان با هم مرتبط کرد و در یک مدل مدولار ارائه می شود. هر کسی که فقط در ایالت فدرال خود رفت و آمد می کند، به میزان قابل توجهی کمتر از 29 یورو پرداخت می کند. به عنوان مثال، در فصل تعطیلات، می توانید یک ماه با بلیط آلمان رزرو کنید و از اقوام دور دیدن کنید. این از لحاظ اجتماعی منصفانه تر از دریافت نرخ ثابت 49 یورو یا حتی 69 یورو است، که در تئوری امکان سفر به سراسر آلمان را فراهم می کند. با این حال، در عمل، افراد بسیار کمی از آن استفاده می کنند تبدیل خواهد شد.