بهبود در چین نوید خوبی برای هواوی برای ادامه ساخت گوشی های هوشمند رقابتی است. اما در اروپا، این کار برای هواوی چندان آسان نخواهد بود. هیچ مدلی بدون خدمات گوگل واقعا نمی تواند خود را نشان دهد. سرویس‌ها و برنامه‌های Google در چین نقشی ندارند، بنابراین فقدان مودم 5G احتمالاً به نوعی قابل تحمل است. به نظر می رسد پشتکار هواوی نتیجه می دهد. جالب است که ببینیم این روند ادامه دارد یا خیر.

هواوی از زمان تحریم آمریکا متحمل آسیب های زیادی شده است. فروش گوشی های هوشمند به طور پیوسته در حال کاهش بوده است، اگرچه این شرکت چینی همچنان با گوشی های هوشمند نوآورانه در توپ باقی مانده است. این دقیقاً همان چیزی است که اکنون حداقل در کشور خود نتیجه داده است.

هواوی

هواوی می تواند فروش گوشی های هوشمند را افزایش دهد