همه موش ها را در Resident Evil 4 Remake پیدا کنید

فصل 14

زبان ها:آلمانی

می توانید این ماموریت را در ابتدای فصل 2 در مقابل کارخانه متروکه درست در کنار تاجر شروع کنید. وظیفه شما یافتن و از بین بردن سه موش در کارخانه متروکه است. به عنوان جایزه شما سه اسپینل دریافت خواهید کرد.

محل موش اول: در گوشه شمال غربی کارخانه متروکه.

موش ها را در جوندگان ناخواسته پیدا کنید

محل موش دوم: مرکزی در کارخانه پس از پریدن از یکی از پنجره ها.

موش‌ها را در کرم‌های کتاب خزدار پیدا کنید

محل موش سوم: در راهروی منتهی به کتابخانه و مملو از غنائم حیوانات.

محل موش دوم: در قسمت ورودی اتاق غذاخوری.

نسخه:1.1.0

محل موش اول: درست در شروع دفع زباله

محل موش اول: این موش در راهرو بعد از اسلحه خانه در طبقه اول تالار بزرگ است.

محل موش دوم: در منطقه بعد از پل که اشلی برای شما پایین می آورد.

شما می توانید این کار را انجام دهید در تالار بزرگ قلعه شروع کنید. آنجا که باید سر مار، سر شیر و سر بز را روی مجسمه قرار دهید. برای این ماموریت شما همچنین باید سه موش را از بین ببرید و سه اسپینل برای دردسر خود بگیرید. توجه داشته باشید که این ماموریت را فقط در فصل 10 می توانید انجام دهید، زیرا تنها در این صورت است که می توانید آخرین موش را در کتابخانه با لئون پیدا کنید.

رهایی:2014/02/28

در Resident Evil 4 Remake سه ماموریت وجود دارد که در آنها باید موش‌ها را پیدا کنید و از شر آنها خلاص شوید: «ساکنان مزاحم کارخانه»، «کرم‌های خزدار» و «جوندگان ناخواسته». ما به شما کمک می کنیم تا یک پایپر باشید و تمام محلات جوندگان را به شما نشان می دهیم.

بازسازی Resident Evil 4

فصل 9-10