هزینه پخش تقلب شد؟ خدمات پست ناظران رایگان را هدف قرار می دهد

به گفته سرویس پست، ساده ترین راه برای ارائه بازخورد آنلاین از طریق rundfunkbeitrag.de/meldedaten یا از طریق کد QR است که با نامه ضمیمه خواهد شد.

مخاطبین نامه را نادیده نگیرند. سپس: اگر مخاطب پاسخ ندهد، به طور خودکار برای هزینه پخش ثبت نام می شود. سپس سرویس هزینه فرض می کند که هزینه پخش باید برای آپارتمان پرداخت شود. اگر بازخورد دریافت کردید که هنوز هزینه ای پرداخت نشده است، شما نیز ثبت نام خواهید کرد. اگر هزینه مجوز قبلاً پرداخت شده باشد، نامه باید شماره مشارکت آنها را ذکر کند – سپس اطلاعات آنها بلافاصله حذف می شود.

برای اطمینان از اینکه هیچ کس از این مقررات طفره نمی رود، سرویس مشارکت (GEZ سابق) پایگاه داده خود را با پایگاه ثبت نام ساکنان در فواصل زمانی منظم مقایسه می کند. ماه آینده دوباره آن زمان است.

برای یافتن سهم پخش Preller: سرویس مشارکت داده ها را با دفاتر ثبت مقایسه می کند

پخش عمومی در آلمان با یک اصلاح بزرگ روبرو است که می تواند بر چشم انداز تلویزیون نیز تأثیر بگذارد. کانال‌های معروفی مانند Kika، ZDFneo یا Phoenix دیگر لزوماً در آینده نباید از تلویزیون پخش شوند، اما می‌توانند به اینترنت نیز مهاجرت کنند.منبع

از 6 نوامبر 2022 مقایسه سراسری داده های ثبت نام آغاز می شود. سپس خدمات مشارکت دریافت می کند دسترسی به داده های انتخاب شده از دفاتر ثبت نام برای همه شهروندان بزرگسال و آنها را با پایگاه داده خود مقایسه می کند (منبع: پرتال مطبوعاتی). اگر کسی را نتوان به آپارتمانی اختصاص داد که قبلاً هزینه پخش آن پرداخت شده است، آن را دریافت می کند از 10 ژانویه 2023 از سرویس مشارکت پست می‌کنید و بازخورد می‌خواهید.

انتخاب ارائه دهندگان پخش جریانی بزرگ و بزرگتر می شود:

آیا کیکا، ZDFneo و شرکت از تلویزیون ناپدید می شوند؟

چه بخواهید چه نخواهید: هزینه پخش در آلمان اجباری است. خانوارها باید 18.36 یورو در ماه برای ARD، ZDF و Deutschlandradio بپردازند. اما برخی از تامین مالی طفره می روند و سیاه به نظر می رسند. خدمات مشارکت نمی خواهد این را بپذیرد و بنابراین با اداره ثبت نام ساکنان همکاری می کند.

اگر در آلمان زندگی می کنید و خانواده خود را اداره می کنید، به سختی می توانید از هزینه پخش خودداری کنید. قانونگذار فقط برای موارد معدودی استثنا قائل شده است، مثلاً برای دانشجویان یا افراد آسیب دیده اجتماعی. بقیه باید 18.36 یورو در ماه بپردازند.