اگر قانون جدید انرژی ساختمان (GEG) واقعاً از سال 2024 اجرا شود، قوانین سختگیرانه ای برای سیستم های گرمایشی در آلمان اعمال خواهد شد. اگر بخاری خراب شد و دیگر قابل تعمیر نیست، باید با یک دستگاه سازگار با آب و هوا جایگزین شود. اول از همه، این به معنای پمپ حرارتی است. اما چه کسی باید آن را کنترل کند؟ در واقع باید دودکش ها این نقش را بر عهده می گیرند (منبع: Berliner-Zeitung).

علاوه بر این، تمام جزئیات ممنوعیت گرمایش و استثنائات به طور دقیق مشخص نیست. گرمایش گاز یا نفت را نمی توان به سادگی با یک پمپ حرارتی در همه جا تعویض کرد. می شود مقررات سختی و دوره های انتقالی. یارانه جدید تعویض بخاری نیز هنوز تنظیم نشده است. بنابراین هنوز چیزهای زیادی در هوا وجود دارد.

از سال 2024 قوانین جدیدی برای گرمایش گاز و نفت اعمال خواهد شد. سپس سیستم‌های گرمایشی جدید باید سازگار با آب و هوا بوده و حداقل ۶۵ درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. آن هم باید بررسی شود. در بدترین حالت، جریمه بالایی وجود دارد.

دودکش ها باید سیستم های گرمایش گاز و نفت را بررسی کنند

آنچه باید در مورد پمپ های حرارتی بدانید:

جریمه های زیادی برای سیستم های گرمایش گاز و نفت قدیمی وجود دارد