نینتندو قدرت لینک را در Tears of the Kingdom نشان می دهد

بستر، زمینه:سوئیچ نینتندو

Zelda: Tears of the Kingdom – این چیزی است که در ضربه سوئیچ در انتظار شماست

یک کارگردان جدید و همراه با آن تریلر جدیدی از The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom منتشر شده است. نینتندو دوباره توربو را روشن می کند و Hyrule را ارائه می دهد به سختی قابل تشخیص است. اگرچه دنباله بسیار مورد انتظار Zelda: Breath of the Wild از همان نقشه استفاده می کند، هرج و مرج خالص در دنباله آن حاکم است.

زرادخانه لینک همچنین شامل فلش های هومینگ و او می شود بازوی سایبورگ جدیدکه احتمالا مربوط به خودروها و هواپیماهای جدید است. در پایان تریلر، زلدا همچنین به یک نیروی مرموز اشاره می کند که قرار است به لینک در ماجراجویی کمک کند.

نینتندو نشان می‌دهد که امسال می‌توانید منتظر کدام سوئیچ باشید. البته این شامل The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom نیز می شود. یک تریلر کاملاً جدید اکنون دارای اسباب بازی های Link است. این‌ها حتی غیرمعمول‌تر از نسخه قبلی Breath of the Wild هستند.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2