یک استارتاپ آمریکایی یک مینی توربین بادی جدید ارائه کرده است که اصولاً می تواند در هر نقطه از ساختمان ها نصب شود. پره های روتور وجود ندارد، که تولید برق تقریبا بی صدا را ممکن می کند. این سیستم باید ارزان تر از فتوولتائیک باشد و همچنان انرژی بیشتری تولید کند.

توربین بادی به همه ارائه شد

مهندسان یکی از بزرگترین مزیت ها را در این واقعیت می دانند که توربین بادی می تواند در شب نیز برق تولید کند. یکی تولید انرژی مداوم در بعضی جاها امکان پذیر است در حالت ایده آل، فتوولتائیک ها با انرژی باد ترکیب می شوند تا هزینه های برق را بیشتر کاهش دهند.

مینی توربین بادی بدون تیغه برق را تامین می کند