نسخه:2.10.91.91

ترکیبی از ژانرهای سرگرم کننده در Dave the Diver انتظار شما را می کشد – شما نقش غواصی همنام دیو را بازی می کنید که نه تنها در اعماق دریا کاوش می کند و موجودات جالبی را شکار می کند، بلکه همچنین یک بار سوشی در عصرها راه اندازی می کند. بنابراین نه تنها باید تجهیزات غواصی خود را توسعه داده و بهبود ببخشید، بلکه باید رستوران خود را نیز در همان زمان شکل دهید.

دوست دارید یک RPG ماجراجویی که در آن نه تنها می توانید اعماق دریا را کشف کنید، بلکه یک رستوران سوشی امیدوارانه موفق را نیز اداره کنید؟ با این حال، به نظر می رسد بسیاری از بازیکنان در انجمن Steam این مفهوم را جذاب می دانند. سپس اندکی پس از انتشار در 28 ژوئن 2023 ترکیبی از بازی نقش آفرینی و شبیه ساز به بالای نمودارها می خزد و می تواند منتظر بررسی های مشتاقانه باشد.

Dave the Diver یک برجسته جدید استیم است