نقشه رادیواکتیویته برای آلمان: اداره فدرال تشعشعات را نشان می دهد

اداره فدرال حفاظت در برابر تشعشع حدود 1700 ایستگاه اندازه گیری در آلمان دارد که تابش با آنها اندازه گیری می شود. در یک نقشه تعاملی می توانید ببینید که در آلمان بیشترین میزان رادیواکتیویته وجود دارد. در شرایط اضطراری باید از جمعیت بهتر محافظت شود.

تشعشعات رادیواکتیو در آلمان را روی نقشه مشاهده کنید

هر کسی که تا به حال خواسته است بداند میزان قرار گرفتن در معرض تشعشع در منطقه خود چقدر است، می تواند آن را روی یک نقشه تعاملی ببیند. اداره فدرال حفاظت در برابر تشعشع یک شبکه اندازه گیری میزان دز منطقه (شبکه اندازه گیری ODL) را اجرا می کند که با آن حدود 1700 ایستگاه اندازه گیری در سراسر آلمان به طور مداوم میزان قرار گرفتن در معرض تابش را اندازه گیری می کنند تبدیل می شود. در صورت افزایش قرار گرفتن در معرض تشعشع، سیستم به یک سیستم اطلاعاتی متصل می شود که با آن مقامات مستقیماً از افزایش تشعشعات گاما در جو مطلع می شوند.

اگر نه تنها به مقادیر در آلمان، بلکه در اروپا نیز علاقه مند هستید، می توانید از “پلتفرم تبادل داده های رادیولوژی اروپا” به نقشه نگاه کنید. تمام داده های کشور در آنجا جمع آوری شده و بر روی یک نقشه بزرگ نمایش داده می شود.منبع

بیل گیتس می خواهد یک نیروگاه هسته ای ایمن ایجاد کند:

با این حال، شبکه اندازه گیری ODL نه تنها برای تشخیص تشعشعات افزایش یافته استفاده می شود، بلکه باید در صورت بروز فاجعه، زمانی که ابر پس از آسیب در یک راکتور هسته ای رها می شود، استفاده شود. کمک به هماهنگی دقیق واکنش اضطراری. بر اساس مقادیر و جهت حرکت، می توان داده های مهمی را به دست آورد، به جمعیت اطلاع داد و اقدامات اضطراری مناسب را آغاز کرد. ایستگاه های اندازه گیری بیشتر در مراتع هستند، جایی که هیچ گونه پوشش گیاهی نمی تواند اندازه گیری را در شعاع 20 متری تحت تأثیر قرار دهد. همه می توانند با مقادیر فعلی به نقشه نگاه کنند.

نقشه شبکه اندازه گیری نرخ دوز محلی
تقریباً در هر 20 کیلومتر یک کاوشگر حاوی دو لوله شمارنده گایگر مولر وجود دارد. اینها تابش را در محل به طور مستقل از یکدیگر اندازه گیری می کنند تا نتایج قابل اعتمادی به دست آورند. اندازه گیری یک متر بالاتر از سطح زمین انجام می شود. تمام پروب ها با کابل به ایستگاه اندازه گیری متصل می شوند و از آنجا با برق تغذیه می شوند. مقادیر از طریق شبکه تلفن گزارش می شود. مقادیر پروب ها با فاصله 10 دقیقه تا 2 ساعت استعلام می شود. در صورت افزایش تشعشعات یا خرابی، یک سیگنال فورا مخابره می شود و بدون تأخیر به مقامات هشدار داده می شود..

جزئیات راکتور سدیم: نیروگاه هسته ای بیل گیتس اینگونه کار می کند

نقشه اروپا نیز موجود است