نسل TikTok جوراب‌های پس‌انداز مادربزرگ را کشف می‌کند

پول نقد قدیمی خوب در TikTok در حال بازگشت است. تعداد بیشتری از جوانان صورتحساب‌های خود را در پاکت‌های کوچک می‌ریزند تا وضعیت مالی خود را پیگیری کنند. حتی تورم بالا هم آنها را از پرداختن به پول نقد باز نمی دارد.

پر کردن پول نقد: روند TikTok همه چیز درباره پول نقد است

بازگشت به پول نقد: روند جدید TikTok پر کردن پول نقد به نظر می رسد که به ویژه به جوانان کمک می کند تا مراقب مخارج خود باشند. در اینجا، پول موجود برای ماه به دسته هایی مانند مواد غذایی، خرید و بیمه تقسیم می شود و به صورت نقد نگهداری می شود. در بیشتر موارد، پاکت نامه ها به سادگی استفاده می شوند (منبع: Frankfurter Rundschau).

در TikTok، ویدیوهایی که بر روی جعبه پول مدرن تمرکز دارند، تعداد شگفت‌انگیزی بازدید می‌کنند. اصل اساسی شبیه به کتاب خانه است، که برای دهه ها به عنوان یک ابزار آزمایش شده بودجه بندی مورد استفاده قرار گرفته است. کلاسیک توسط نسل Z، بدون هیچ برنامه یا بانکی دوباره کشف شده است. در واقع، روند می تواند راه خوبی برای خرج کردن آگاهانه تر باشد.