نانو تکنولوژی یا ریزذره ها

بسياري از کشورهای توسعهيافته و در حال توسعه (در حدود ۳۰ کشور)، برنامههايي را در سطح ملی برای پشتيبانی از فعاليتهای تحقيقاتی و صنعتی نانو تکنولوژی تدوين و اجرا مینمايند. هر چند آزمايش­ها و تحقيقات پيرامون نانوتکتولوژی از ابتدای دهه ۸۰ قرن بيستم بطور جدی پيگيری شد، اما اثرات تحول آفرين، معجزه آسا و باورنکردنی نانوتکنولوژی در روند تحقيق و توسعه باعث گرديد که نظر تمامی کشورهای بزرگ به اين موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان يکي از مهمترين اولويتهای تحقيقاتی خويش طی دهه اول قرن بيست و يکم محسوب نمايند. نانوتکنولوژی چنان چه ذکر شد، منجر به تغييراتي شگرف در استفاده از منابع طبيعي، انرژی و آب خواهد شد و پس اب و آلودگي را کاهش مجله خبری fudzilla خواهدداد. صنعت الکترونیک پیشگام استفاده از فناوری نانو در محصولات و دستگاههایی با بازده بسیار بالاتر و مصرف انرژی کمتری همچون ماشین حسابهای پیشرفته، لپتاپ، تلفنهای همراه و دیگر وسایل الکترونیکی است. به عنوان نمونه کميته مشاوران رئيسجمهور آمريکا در علوم و فناوری در تاييد برنامه ملي نانو فناوری برای سال ۲۰۰۱، از نانوتکنولوژی به عنوان محور آينده جهان ياد ميکند. لازم به ذکراست، نانوتکنولوژی توان حذف آلودگيهای کوچک از منابع آبی (کمتر از ۲۰۰ نانومتر) و هوا (زير ۲۰ نانومتر) و اندازهگيری و تخفيف مداوم آلودگي در مناطق بزرگتر را دارد.

خبرهايی نيز که اخيراً از شرکتهاي اصلی سازنده پردازندههای کامپيوتر در آمريکا و ژاپن منتشر شده است، از ورود پردازندههای حاوی يک ميليارد نانوترانزيستور تا قبل از ۱۰ سال آينده حکايت دارد. به عنوان مثال شرکت اينتل اعلام نموده است که در سال ۲۰۰۷ پردازندههای متکی بر نانوترانزيستور را با قدرت و سرعت بسيار بيشتر و مصرف کمتر نسبت به آخرين دستاوردهای امروزی نيمههادیها وارد بازار خواهد کرد. در اواسط دهه ۷۰ ، Eric Drexler که يک دانشجوی فارغ التحصيل بود، Minskey را به­عنوان استاد راهنما جهت تکميل پايان­نامه­اش انتخاب کرد و او نيز اين مسئوليت را بر عهده گرفت. استفاده از روش بالا به پایین دارای محدودیت تولید قطعات تا ۵ نانومتر است زیرا برای تنظیم آرایش اتمها در قطعاتی با ابعاد کوچکتر نمیتوان از این روش استفاده کرد. برای نانوتکنولوژی کاربردهایی را در حوزه هاي مختلف از غذا، دارو، تشخيص پزشکي و بيوتکنولوژی تا الکترونيک، کامپيوتر، ارتباطات، حملو­نقل، انرژی، محيط زيست، مواد، هوافضا و امنيت ملی برشمرده اند. مطابق پيشبينیها در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده ، پيشرفتهايی از اين دست میتواند مصرف جهانی را بيش از ۱۰% کاهش دهد که ۱۰۰ ميليارد دلار در سال صرفهجويی و ۲۰۰ ميليون تن کاهش انتشار کربن را بههمراه خواهدداشت .

Drexler تنها درجه دکتری در نانوتکنولوژی را در سال ۱۹۹۱ از دانشگاه MIT دريافت داشت. چهل سال پيش Richard Feynman ، متخصص کوانتوم نظری و دارنده جايزه نوبل، درسخنراني معروف خود در سال ۱۹۵۹ با عنوان ” آن پايين فضاي بسياري هست “( Ther is plenty of room in the bottom ) به بررسی بعد رشد نيافته علم مواد پرداخت. Marvin Minsky تفکرات بسيار باروری داشت که میتوانست به انديشه­ های Feynman قوت ببخشد. • افزايش توان محاسباتی بوسيله نانوتکنولوژی، ترسيم وضعيت شبکه های ماکروملکولی را در محيطهای واقعي ممکن میسازد. به عنوان مثال، شرکتهای مواد شيميايی، مواد پليمری تقويتشده با نانوذرات را ساختهاند که میتواند جايگزين اجزاي فلزی بدنه اتومبيلها شود. به عنوان نمونه در بخش پزشکي و بهداشت، يک زمينه کاری بسيار مهم، سيستم توزيع دارو در داخل بدن میباشد. به لحاظ کاربردهای بسيار زيادی که اين فناوری میتواند در امور نظامی داشته باشد، گرايش زيادی در بخش دفاعی کشورها به تحقيق و توسعه نانوتکنولوژی صورت گرفته است. کاربردهای وسيع اين عرصه به همراه پيامدهای اجتماعی، سياسی و حقوقی آن، اين فن ­آوری را به­عنوان يک زمينه فرا رشته­ای و فرابخش مطرح نموده است. محدوديتهای شديد سوخت برای حمل بار به مدار زمين و ماورای آن، و علاقه به فرستادن فضاپيما برای ماموريتهاي طولانی به مناطق دور از خورشيد ، کاهش مداوم اندازه، وزن و توان مصرفي را اجتنابناپذير میسازد.

لذا محققين، اساتيد و صنعتگران ايرانی نيز بايد در يک بسيج همگانی، جايگاه، موقعيت و وضعيت خويش را در خصوص اين موضوع مشخص نمايند و با يک برنامه­ ريزی علمي دقيق و کارشناسانه به حضوری فعال و حتي رقابتي سالم در اين جايگاه، عرض­اندام و ابراز وجود نمايند و برای چنين کاري طراحی يک برنامه منسجم، فراگير و همه جانبه اجتناب­ناپذير است. با توجه به اينکه سهم هر کشور يا بنگاه در زمان شکلگيری يک بازار تثبيت میشود، زمان سرمايهگذاری برای رسيدن به جايگاه مناسب، همين امروز است. ظرفيت نهايی ذخيره اطلاعات به حدود يک ترابيت در هر اينچ ربع برسد، و اين امر موجب میشود که ذخيره سازي ۵۰ عدد DVD يا بيشتر در يک هارد ديسک با ابعاد يک کارت اعتباري شود. با استفاده از اين فرمهای بسيار کوچک چه وسايلی میتوانيم ايجاد کنيم؟ در کنار اين پيشبينیها، اين سوال بايد مطرح شود که جايگاه کشورهايی که به نانو تکنولوژی دسترسی ندارند، در بازارهای آينده و اقتصاد جهانی چه خواهد بود. استفاده از فناوری نانو در کشاورزی منجر به تولید محصول بیشتر با صرف مواد اولیه کمتر شده است. بنابراین عرصه بسيار وسيع نانو تکنولوژی که زندگی انسانها را نيز در برخواهد گرفت، خود القاءکننده اين نتيجه خواهد بود که نميتوان به روی آن چشم بست.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری fudzilla لطفا از سایت ما دیدن کنید.