نامه نادیده گرفته شده تبدیل به گل به خودی می شود

بروشورها، درخواست‌های کمک‌های مالی یا آگهی‌هایی برای خدمات تحویل: اغلب موارد بسیار بیشتری در صندوق پستی نسبت به نامه‌های سنتی وجود دارد. در این هرج و مرج، یک نامه مهم اغلب می تواند نادیده گرفته شود یا با تبلیغات اشتباه گرفته شود. بی احتیاطی اکنون می تواند خنثی کردن بسیاری از مشتریان اسپارکاسه نورنبرگ باشد.

عدم تایید شرایط و ضوابط جدید: اسپارکاسه نورنبرگ 10000 مشتری خود را خاتمه داد.

گذشته از همه اینها: حتی پس از پایان نامه، مشتریان اسپارکاسه همچنان می توانند با شرایط جدید قرارداد موافقت کنند. یکی از سخنگویان اسپارکاسه گفت: یکی هنوز فرصت موافقت دارد.منبع

Sparkasse در نورنبرگ که یکی از 20 بانک بزرگ پس انداز آلمان است نیز با این مشکل مواجه است. طبق گزارش بانک پس انداز 95 درصد از مشتریان با شرایط و ضوابط جدید موافقت کردند. برای بقیه، که هنوز به نامه ها پاسخ نداده اند، بانک به اقدامات شدید متوسل شده و نامه های فسخ ارسال می کند (منبع: Handelsblatt). Sparkasse احساس می کند که مجبور به انجام این کار است “زیرا ما نمی توانیم حساب بانکی را در دراز مدت بدون مبنای قراردادی حفظ کنیم.”

نحوه صرفه جویی در خرید آنلاین:

مشتریان Sparkasse هنوز هم می توانند موافقت کنند

تقریبا 10000 مشتری Sparkasse وجود دارد نامه استعفا از بانک شما دريافت كردن. به 31 دسامبر 2022طبق این نامه، روابط تجاری پایان خواهد یافت (منبع: InFranken).

هیچ کس نمی خواهد چنین نامه ای را در صندوق پستی خود پیدا کند: حدود 10000 مشتری Sparkasse تهدید به فسخ هستند. این موسسه مالی نامه های مربوطه را برای افراد آسیب دیده ارسال کرد. پس انداز خود را مجبور به این اقدام می بیند و به رای دادگاه مراجعه می کند. آخرین روزنه هنوز به روی مشتریان Sparkasse باز است.

هر کسی که اکنون به حساب های اضافه برداشت یا کلاهبرداری های دیگر فکر می کند اشتباه می کند. دلیل فسخبه گفته اسپارکاسه، a حکم دادگاه فدرال دادگستری (BGH) از آوریل 2021. دادگاه رویه قبلی را اعلام کرده بود که برای باطل شدن افزایش قیمت، نیازی به تایید فعال نیست.

حکم BGH تأثیرات گسترده ای برای مؤسسات مالی داشت، زیرا آنها اکنون باید فعالانه از مشتریان خود برای تأیید شرایط و ضوابط عمومی جدید (GTC) درخواست می کردند. در عمل، این کار دشوارتر بود، برخی از بانک های پس انداز حتی به روش های ترفند در دستگاه های خودپرداز متوسل شدند.