این قبلاً معنای خود را در نام دارد: Sparkasse. اما به‌ویژه پس‌اندازکنندگان در حال حاضر در وضعیت بد بانکی قرار دارند. وقتی از او پرسیده شد، فقط از اسپارکاسه سکوت شنید.

با تلفن همراه خود در پول خود صرفه جویی کنید – این روش کار می کند:

3500 یورو خالص دیگر کافی نیست

حتی جدای از نرخ های بهره کوچک، شهروندان آلمان در حال حاضر با مشکل مواجه هستند. وضعیت اقتصادی با تورم بالا و قیمت های وحشتناک انرژی از طریق پس انداز می خورد. به گفته Liane Buchholz، رئیس انجمن بانک های پس انداز وستفالیا-لیپ، تعداد بیشتری از مردم در پایان ماه چیزی باقی نمی مانند. خانوارهایی با درآمد خالص ماهانه کمتر از 3500 یورو دیگر نمی توانند پس انداز کنند.