میراث هاگوارتز – همه 15 پروانه را پیدا کنید

پروانه شماره 1

پروانه شماره 12

دره هاگزمید (1 پروانه)

جنگل ممنوعه (1 پروانه)

در میراث هاگوارتز شما یک بار دیگر با انبوهی از پروانه ها روبرو خواهید شد که باید آنها را دنبال کنید تا یک صندوقچه مجموعه با آیتم های احضار جدید کشف کنید. در این مرحله ما به شما محلات هر 15 پروانه را در نقشه نشان می دهیم.

میراث هاگوارتز

مکان همه پروانه ها

اگر به آنها نزدیک شوید پرواز می کنند و اگر تا انتها آنها را دنبال کنید شما را به یک صندوقچه می برند. اگر روزی آنها را از دست دادید، به مینیمپ نگاه کنید، نماد پروانه به آنجا حرکت می کند. از طرف دیگر، می‌توانید سریع سفر کنید تا منطقه را دوباره بارگیری کنید و دوباره امتحان کنید. مکان آنها تغییر نمی کند.

پروانه شماره 9

Poidsear Coast (2 پروانه)

پروانه شماره 2

زبان ها:انگلیسی آلمانی

منطقه فلدکرافت (2 پروانه)

این کمی مشکل است زیرا پروانه ها در نمای کلی منطقه در نقشه کلکسیونی فهرست نشده اند. علاوه بر این، آنها فقط زمانی روی نقشه مشخص می شوند که شما خیلی به آنها نزدیک باشید. سپس به آن توجه کنید نماد پروانه روی نقشه و مینی مپ.

پروانه شماره 5

منطقه جنوب هاگوارتز (2 پروانه)

پروانه شماره 11

دره هاگوارتز (3 پروانه)

پروانه شماره 8

پروانه شماره 10

پروانه شماره 7

پروانه شماره 14

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع

ساحل کلاگمار (1 پروانه)

پروانه شماره 3

پروانه شماره 4: شما به طور خودکار آن را در طول ماموریت جانبی “Follow the Butterflies” تکمیل خواهید کرد. شما می توانید آن را در The Three Broomsticks in Hogsmeade پس از اتمام سیزدهمین ماموریت اصلی “Lesson: Potions” شروع کنید.

منطقه شمال هاگوارتز (2 پروانه)